certyfikaty historia programy edukacyjne prezentacja multimedialna szkoły Ubezpieczenie

o szkole

programy edukacyjne

 

 

 W naszej szkole klasy  pierwsze biorą udział w programie

"Klub Bezpiecznego Puchatka".

 

CELE PROGRAMU:

1.  Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.

2.  Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

3.  Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

4.  Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa.

5.  Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę (ćwiczenie efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji, nauka selekcji informacji, rozwijanie kreatywności).

 

W ostatnim tygodniu listopada uczniowie z klas pierwszych wezmą udział w "Wielkim Teście Bezpieczeństwa"

 

 

Szkoła Podstawowa nr 19 brała udział w Programie edukacji ekologicznej dla klas III

dofinansowanym przez WOFŚiGW

 

Projekt skierowany był do uczniów klas trzecich. Celem głównym programu było kształcenie postawy proekologicznej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności wykorzystania ekologii w życiu codziennym. Pragniemy , aby uczniowie dostrzegali piękno otaczającej przyrody. Chcemy kształtować u uczniów poczucie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

 

 

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

w Szkole Podstawowej nr 19

Zakończył się już drugi etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt realizowany był w klasie  Ia przez panią Agnieszkę Bogusz z grupą 23 pierwszaków.

Od 1 grudnia 2009r.dzieci były obserwowane na zajęciach obowiązkowych, po to, aby określić  profil inteligencji każdego ucznia. Od początku stycznia b.r. w sali 202 tworzone były ośrodki zainteresowań, ze środków dydaktycznych, które zostały przekazane przez p. Jolantę Bednarek  nauczycielkę realizującą I etap projektu. 14 stycznia 2010r. na spotkaniu z rodzicami pod nazwą „Wywiadówka inaczej” zostały przedstawione za pomocą prezentacji multimedialnej i wykładu założenia inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, a następnie rodzice próbowali odkryć dominujące inteligencje u swojego dziecka. Dzięki temu zostały określone „mocne” i „słabe” strony każdego dziecka, a więc diagnozy wstępne. Od 1 lutego rozpoczęły się zajęcia, na których dzieci  rozwijały swoje „słabsze” strony dzięki dominującym inteligencjom. Przeprowadzono 50 godzin zajęć.

Projekt zakończono Turniejem Wiedzy o Polsce oraz prezentacją „Małej Galerii” prac plastycznych dzieci.


   

    

     

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Łodzi
    ul. Balonowa 1
    94-108 Łódź
  • 0-42-686-47-89
    Fax: 0-42-689-86-32

Galeria zdjęć