Nawigacja

nauczyciele administracja i obsługa

pracownicy

nauczyciele

p. Krzysztof Chmiel - dyrektor szkoły


p. Urszula Spławska - wicedyrektor

 

p. Małgorzata Stępień - wicedyrektoredukacja wczesnoszkolna

 

p. dyr Małgorzata Stępień
p. Kamilla Banach

p. Agnieszka Bogusz

p. Aleksandra Fabianowska
p. Agnieszka Gałązka
p. Anna Jaksa
p. Jolanta Jankowska-Bednarek
p. Justyna Jędrzejczyk
p. Wiesława Kaliszak

p. Aleksandra Krauze
p. Paulina Stachowiak

p. Maria Majeranowska

p. Blanka Pentela

p. Kamila Przyłucka

p. Angelika Rutkowska
p. Michalina Stachowska
p. Barbara Winiarska

p. Ewelina Wiśniewska
 

świetlica


p. Krzysztof Baborowski
p. Monika Bielerzewska

p. Patrycja Gralak

p. Aneta Potępa

p. Kamila Przyłucka

p. Grażyna Sołoducha-Nowak
p. Justyna Wodnicka

 

 


język polski


p. Barbara Błoch
p. Maria Burtka-Konarzewska

p. Klaudia Pipiak
p. Anna Oderska-Sękalska

 

 


język angielski


p. Marta Dłużewska
p. Iwona Domagalska
p. Małgorzata Gurbska

p. Adrianna Pietraszewska

p. Filip Pirowski

p. Anna Olszacka

 


 

 

historia


p. Anna Czajka
 

 


muzyka


p. Dorota Krych

 

plastyka

 

p. Magdalena Kaliszewska - Henczel

p. Dorota Krych


religia


p. Aleksandra Kaźmierowska
p. Małgorzata Śliwińska

p. Kamila Florczyk
 


matematyka


p. dyr. Urszula Spławska
p. Barbara Kamińska
p. Małgorzata Prencel
p. Katarzyna Smug

p. Izabela Czaja

 

 

informatyka

 

p. Izabela Czaja

p. Agnieszka Gałązka

p. Jolanta Jankowska - Bednarek

p. Małgorzata Prencel

p. Beata Tokarz

 

 


technika


p. Beata Tokarz

 


przyroda


p. Joanna Latoszek

p. Małgorzata Wiśniowska

 


wychowanie fizyczne


p. dyr. Krzysztof Chmiel

p. Sandra Bergman
p. Bożena Sędzicka
p. Remigiusz Florczak

p. Łukasz Ławniczak 


nauczyciele pływania


p. Artur Białecki
p. Andrzej Biskupski
p. Dariusz Broda

p. Adrian Kucharski
p. Arkadiusz Kurkowski
p. Sabina Kazimierczyk
p. Anna Potępa-Sadło

 


pedagog


p. Jolanta Brand
 


biblioteka


p. Beata Detmer

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Łodzi
    ul. Balonowa 1
    94-108 Łódź
  • 0-42-686-47-89
    Fax: 0-42-689-86-32

Galeria zdjęć